Med mere end 4,7 millioner kunder sikrer ATP Livslang Pension, at stort set alle voksne danskere får et supplement til folkepensionen. ATP har ca. 2200 medarbejdere, heraf 50 i testafdelingerne. 

 

Se også: ATP kundecase.

 

ATP er en koncern, der løser opgaver for:

 • Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
 • Barsel.dk
 • DA-Barsel
 • FerieKonto
 • Finansieringsbidrag
 • Lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)
 • Udbetaling Danmark
 • Opgaver for enkelte arbejdsmarkedspensioner

 

Projekter

 • Testmodenhed - TMM 2. 2009 - 2010
  • Opgaven var at vurdere organisationens testmodenhed og at iværksætte tiltag, der kunne sikre at ATP kom på niveau 2 ith. Testing Maturity Modellen (TMM).
  • Vi arbejdede især med procesområderne: Mål for testen, testplaner og testteknikker.
  • ATP gennemførte efterfølgende et officielt TMM assessment i juni 2010, som viste at organisationen havde flyttet sig fra niveau 1 til 2.
 • Releasemetrikker. 2010
  • Udvælgelse og implementering af metrikker som ledelsen skal bruge for sikker Go-live beslutninger
  • Metrikkerne omfatter bl.a. trendkurver for testens dækning og fremdrift samt fejl.
 • Leverancekvalitet. 2010 - 2011
  • Forundersøgelse omkring værdien af at øge kvaliteten i kodeleverancer fra eksterne og interne udviklingsafdelinger
  • Motivering, inspirering og støtte til 6 interne udviklingsafdelinger og 4 eksterne systemleverandører til at øge leverancekvaliteten via indførelse af flere 'gode praksiser' for softwareudvikling.
  • Eksempelvis kodereview, statisk analyse, byggemiljøer, unittest, Continuous Integration og metriker.
 • Roller. 2010-2011
  • Udarbejdelse af overblik over hvilke testopgaver der løses af hvilke roller
 • ALM11. 2011 
  • Procesafklaring: Hvilke muligheder giver en opgradering fra HP Quality Center 9.2 til HP ALM 11.
  • Udarbejde oplæg til "ATP Testproces 2013" understøttet af HP ALM version 11.
 • Udviklingsmodel. 2011-2012
  • Udarbejdelse og implementering af nye udviklingsmetoder og ny udviklingsproces
  • Implementering af byggeservere og CI
  • Integration af Qualiware QLM og HP Quality Center (QC)
 • Testeffektivitet. 2011-2012
  • Udvikling og implementering af metrikker for at få fokus på testeffektivitet herunder:
  • DDP – Defect Detection Percentage - Defectfordeling i projekter og releases
  • Defectfordeling per testfase hver anden uge for at måle releasens reelle status
 • Testmodenhed TMMI 3. 2012
  • Organisatorisk implementering af Non-Functional test
  • Sætte fokus på testmanagerens opgaver i forbindelse med TMMi procesområde 3.4 Non-functional Testing. Herunder indsamling af krav
 • Testtidsplan skabelon. 2012
  • Ny skabelon til testtidsplanlægning
 • Non-funktionelle krav projekt. 2012
  • Teststrategi, testplaner og testkoordinering af projekt vedr. opsamling af data fra bl.a. SAP til Central Log Management (CLM) værktøjet Splunk
 • Forretningens rolle i test. 2012
  • Deltage i interviews med alle roller i forretningen
  • Reviewe kravprocessen
  • Give input til forretningens rolle, ansvar og opgaver i test
 • Review af PPQA. 2013
  • Review og forenkling af ATP’s Process and Product Quality Assurance
 • Ansvars-rollefordeling for testartefakter. 2013
  • Udarbejdelse af ny skabelon for Ansvars- /rollefordeling for testartefakter
 • Tilpasning af testindsatsen med LEAN fokus. 2013
  • RCA – Root Cause Analyser på fejl
  • Sammenlægning af teststrategi og testplaner i Mastertestplan
  • Udarbejdelse af proces for håndtering af Mastertestplan i SharePoint

 

Referencer

 

Thomas Axen, Sektionschef, Test og CM:

"Når vi har brug for rådgivning om test, så får vi det fra Software-Pro"

"Vi ved meget om emnet test. Men hos Software-Pro ved de endnu mere. Så når vi har brug for gode råd om test på strategisk og taktisk niveau og om at igangsætte nye tiltag på testområdet, så bruger vi tit Software-Pro."

"Software-Pro hjælper os med at nå vores strategiske mål: At lave it-test der skaber maksimal værdi for ATP-koncernen".

 

Pernille R. Schmidt, IT-specialist, metode, Test og CM:

"Torben fra Software-Pro har en fantastisk evne til at se strategisk på opgaven og løse den i detaljen. Torben kan binde tingene sammen, så løsningen hænger sammen fra det strategiske til det operationelle niveau."

 

Jakob Langeland, Teamleder, Integrationsarkitekt:

"Det har været en stor hjælp at have disse sessioner med dig. Det er svært at indføre nye tiltag internt fra teamet, men med eksperthjælp udefra bliver det væsentligt lettere at få ændret processer og indstilling til arbejdet.
Så jeg har været rigtig glad for dit arbejde :)"

"Jeg påskønner at vores tema blev mødt i øjenhøjde og vi selv kunne byde ind med de forbedringstiltag, vi finder rentable. Torben er tillidsvækkende og faglig kompetent"

 

Jonas Aagaard Quist, Domænearkitekt:

"Der har været en god dialog mellem facilitator og tovholdere – og fornuftig tilgang, som ikke blot har været at indføre en lang række best-practices fra den ”store verden”, men i stedet taget et fornuftigt udgangspunkt i den virkelighed der pt. danner rammerne for vores hverdag"

 

Anna Høeberg, Sektionschef, Test Management:
"Torben er god til at afdække problemer ved at indsamle fakta før han anviser løsningsideer.
Torben har en meget stor testfaglig kompetence. Torben er som person meget behagelig at arbejde sammen med."
Hvad er din samlede vurdering af forløbet? "Meget tilfredsstillende"
Kan du/din virksomhed bruge resultatet i det daglige arbejde? "I meget høj grad"

 

Se også: ATP kundecase.