ATP"Når vi har brug for rådgivning om test, så får vi det fra Software-Pro."
Thomas Axen, sektionschef, ATP.

 

Se også: ATP referenceside

14. juni 2012

 

Thomas Axen

"Vi bruger mange kræfter på at gennemteste vores it-systemer, inden de bliver taget i drift, for de skal leve op til vores krav til kvalitet og driftssikkerhed. Så vi ved meget om emnet test. Men hos Software-Pro ved de endnu mere. Så når vi har brug for gode råd om test på strategisk og taktisk niveau og om at igangsætte nye tiltag på testområdet, så bruger vi tit Software-Pro.”

 

Dét fortæller Thomas Axen, der er uddannet på IT-Universitetet og sektionschef med ansvar for Test Management & Solution Architecture hos ATP i Hillerød, hvor de 250 medarbejdere i it-afdelingen har ansvaret for at videreudvikle, vedligeholde og kvalitetssikre én af Danmarks største og mest komplekse it-installationer.

 

Det er i alt 36 applikationer, der skal holde styr på danskernes arbejdsmarkedspensioner og feriepenge og løse en lang række andre ind- og udbetalingsopgaver mellem det offentlige, borgerne og virksomhederne. Og hvor man i skrivende stund – år 2012 - er midt i to kæmpeprojekter:

 

Et projekt ”Udbetaling Danmark”, der skal håndtere folkepensionen, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 

Et projekt ”ATP business platform” hvor man i løbet af de næste 8-9 år skal udskifte den gamle mainframeplatform med et windows- og servermiljø.

 

Det er kort fortalt en it-afdeling, hvor medarbejderne står overfor mange udfordringer med at få de 36 applikationer til at hænge sammen på tværs af de forskellige ordninger som ATP håndterer.

 

”Så vi kan leve op til de forretningskrav, der bliver stillet til os om både effektivitet og kvalitet. Som en toptunet motor,” som Thomas Axen formulerer det.

 

Hjælp til strategiske opgaver

Der er derfor brug for sparring og rådgivning på de strategiske opgaver med test, for at sikre at man foretager de rigtige vurderinger første gang. Så selvom Thomas Axen har 24 medarbejdere i sin sektion, alle med høj kompetence på området test, og selvom han selv har arbejdet med test i 17 år, så henter man alligevel hjælp udefra til denne type opgaver. Og en stor del af den hjælp kommer fra Software-Pro, fortæller han:

 

”Vi kan selv klare meget af testarbejdet, og vi bruger også andre konsulenter. Men når det virkelig gælder om at gå i den rigtige retning, og især når vi på det strategiske niveau skal vælge de rigtige testmetoder og testprocesser, som vi skal bruge i det løbende testarbejde, så har Software-Pro langt større viden og erfaring. Og den viden nyder vi så godt af.”

 

Blandt de opgaver som Software-Pro har hjulpet med, kan nævnes:

 •  Fastlægge testplan og tidsplan for hver enkelt udviklingsopgave.
 •  Videreopbyggelse af vores testværktøjer, testprocesser og testmetoder.
 •  Udvikling og implementering af metrikker for at få fokus på testeffektivitet.
 •  Videreudvikling af vores overblik af hvilke testopgaver der skal løses af hvilke arbejdsroller.
 •  Undervisning i korrekt brug af værktøjer og metoder, hvor det har været nødvendigt på baggrund af de tiltag, man har fortaget sammen.
 •  Implementering af TMMi på niveau 2 og 3. Hvor TMMi betyder Test Maturity Model Integration og er en international standard for ’testmodenhed’ med fire trin.

 

”Software-Pro hjælper os med at nå vores strategiske mål: At lave it-test der skaber maksimal værdi for ATP-koncernen”
--Thomas Axen, ansvarlig for test af alle it-systemer hos ATP

 

”Vores testguru”

I Thomas Axens testafdeling hos ATP anvender man derfor Software-Pro til sparring til at forbedre sig ’modenhedsmæssigt’ og gennemføre en række projekter på området test. På et så højt fagligt niveau, at Thomas Axen bruger udtrykket testguru om den rådgivning man får fra Torben Hoelgaard og fra Software-Pro:

 

”Vi har opstillet både en mission og en vision for vores arbejde på testområdet, og Software-Pro har hjulpet os med review af begge dele, for at sikre at vores budskaber bliver forstået i forretningen og i IT-afdelingen. Det har været en god proces at have Software-Pro og Torben Hoelgaard med ind over denne type testopgaver for at sikre, at det bliver set fra flere forskellige vinkler; og med den brede erfaring som Torben har, så omtaler jeg ham derfor som vores eksterne ’testguru’. ”

 

 

-------------- Mission for testarbejdet hos ATP --------------

Hos ATP har man formuleret denne mission for test af it-systemer:

ATP udfører effektiv test med disse formål:

1. At måle kvaliteten af produkter, dvs. af ATP’s business platform og infrastruktur
2. At give input til beslutninger, dvs. at udarbejde beslutningsgrundlag og afdække risici og skitsere konsekvenser.
3. At give input til procesforbedringer for at minimere spild og tilføre merværdi.

 

------------ ATP’s Vision 2015: Strategi for test ------------

”Vi vil foretage effektiv, risikostyret test som en integreret det af udviklingsforløbet for at opnå større værdi, kvalitet og forudsigelighed”.
Denne vision understøttes af disse overordnede mål:

 • Vi er anerkendt og anvendt i hele organisationen.
 • Vi agerer som strategisk partner for forretningen.
 • Vi tager ansvar, er proaktive og agerer som et hold.
 • Vi er kompetente og professionelle - såvel de interne som de eksterne ressourcer.
 • Test og kvalitetssikring, herunder test af non-funktionelle krav, er en integreret del af udviklingsprocessen.
 • Test er målbart og styret, og der foretages løbende opfølgning og optimering.
 • Test er understøttet af integrerede værktøjer og stabile testmiljøer.
 • Test i ATP foregår på TMMI niveau 3.

 

-------------------------- ATP Koncernen -------------------------- 

ATP Koncernen er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP er blandt Europas største pensionsvirksomheder.

ATP Koncernen har hovedsæde i Hillerød og kontorer i London og New York. Ultimo 2011 var der i ATP Koncernen 843 medarbejdere i 818 fuldtidsstillinger.

Se også: ATP referenceside