ETI bestiller afholdelse af ISTQB Foundation-kursus.