Netmester indgår aftale med Software-Pro om udvikling at et Ressourceplanlægningssystem i Excel incl. metoder, processer og uddannelse af brugere. Resultat: Systemet bruges og giver værdi fra leveringsdagen.