e-Komplet har siden 2010 udviklet et web-baseret IT-system målrettet byggebranchen. For at forbedre nye versioner assisterer en af vore konsulenter nu e-Komplet. Konsulenten indgår i et release-forløb for at opsamle erfaringer. Derefter bliver der i samarbejde foreslået og implementeret metoder og processer. Forløbet vil vise, hvor der er de største behov og hvor det er mest givtigt at sætte ind.