Vi har i de seneste måneder løst opgaver for flere nye samt eksisterende kunder. Blandt de nye kunder, har vi kunnet byde velkommen til eksempelvis:

 

Energinet.dk

Energinet.dk er en offentlig virksomhed og deres kerneydelse er forsyningssikkerhed. Det indebærer, at virksomheden har ansvar for, at det overordnede el- og gassystem er velfungerende. Software-Pro leverer freelance konsulentydelser inden for udførende test. 

 

DI

DI er også kendt under navnet - Dansk Industri. DI er både en bredt funderet erhvervs­organisation og en arbejdsgiverorganisation. DI deltager i overenskomstforhandlingerne og er med til at sætte og påvirke den politiske dagssorden. Software-Pro har for nyligt leveret en omfattende analyse af DIs muligheder for indføring af automatiseret test. I forlængelse heraf har Software-Pro leveret konkrete anbefalinger af de tiltag der skal til, for at etablere automatiseret test på udvalgte områder.