Mød os på DSTB konferencen

Konferencen "Fra teori til praksis 2013" er for alle, der på en eller anden måde er indblandet i software-test.

Vi har selv en stand på konferencen og opfordrer dig til at deltage!

"Konferencen henvender sig til testere på alle niveauer, metodeansvarlige, projektledere, udviklere og andre, som arbejder med test, eller som har ansvaret for test og kvalitet i deres organisation", skriver DSTB, Danish Software Testing Board.

Konferencen finder sted 30. maj i København.

Læs mere, bl.a. om rabat: http://www.software-pro.dk/Events/software-pro-udstiller-pa-dstb-konferencen.html

Testdækning - et vigtigt begreb

I stedet for et løst svar på, hvor meget testen dækker, kan der sættes objektive tal på. Hvilke dækningselementer skal testes og i hvilket omfang? Hvor skal fokus være? Det afhænger af organisationen. I en faglig artikel ser vi nærmere på det ofte oversete, men meget vigtige test-begreb "Testdækning", som har stor betydning for både testere og ledere.

Læs artiklen her: http://www.software-pro.dk/Nyheder/testdaekning.html

Use Case teknikken

Hvad er Use Case teknikken? I en faglig artikel giver vi et nærmere indblik i, hvad denne teknik går ud på, kan bruges til osv.

"Use Case teknikken anvendes i udviklingsteams, for at erkende, dele og dokumentere viden om et givent eller kommende forretningssystem, med henblik på at udvikle software der understøtter forretningssystemet. Use Case teknikken er således både en måde at arbejde sammen på (proces) og en metode for at dokumentere (værktøj). En proces der understøtter vidensdeling i udviklingsteams og et værktøj til at dokumentere den delte viden i et passende omfang og i et brugbart format."

Læs hele artiklen her: http://www.software-pro.dk/Nyheder/use-case-teknikken.html

ATP får hjælp til strategiske opgaver

Med 36 applikationer, der skal arbejde sammen, og krav der løbende udvikler sig, har ATP et stort behov for at teste. Selv om der er mange medarbejdere med høj kompetance på området test, så trækker ATP ofte på Software-Pro.

Sektionschef Thomas Axen:
"Vi kan selv klare meget af testarbejdet, og vi bruger også andre konsulenter. Men når det virkelig gælder om at gå i den rigtige retning, og især når vi på det strategiske niveau skal vælge de rigtige testmetoder og testprocesser, som vi skal bruge i det løbende testarbejde, så har Software-Pro langt større viden og erfaring. Og den viden nyder vi så godt af."

Læs hele historien i kunde-casen: http://www.software-pro.dk/Kundecases/atp-kundecase.html


Referencer

 • ATP
 • LEGO Systems A/S
 • Netmester A/S
 • Nykredit
 • Seluxit ApS
 • DSB
 • Tunstall Healthcare
 • Saxotech A/S
 • SKOV A/S
 • Saxo Bank A/S
 • flere referencer..

Om os

Software-Pro rådgiver, bemander og uddanner indenfor test og kvalitetssikring.

Vi er et dansk konsulenthus som hjælper kunderne med at teste og anvende resultaterne til at implementere forandringer, der fører til forbedret: Produktivitet, kvalitet og forudsigelighed.

Ydelser

Software-Pro rådgiver vore kunder til:

 • bedre testprocesser
 • højere testmodenhed (TMM)
 • færre fejl i produktionen
 • billigere test og udvikling
 • hurtigere projektgennemløb
 • større agilitet

Software-Pro bemander vore kunders projekter med:

 • testere
 • testmanager
 • testspecialister
 • QA konsulenter
 • releasemanager
 • danske og udenlandske konsulenter

Software-Pro uddanner vore kunder i:

 • certificeret test og testledelse
 • krav og scope management
 • Scrum og Kanban
 • CMMI
 • process improvement
 • sourcing