Vi skal hjælpe pensionsselskabet Pensam med at etablere en ordreindgang for IT. Det skal blandt andet sikre en ensartet håndtering af opgaver og projekter fra forretningen. Og internt i IT-driftsorganisationen skal det sikre, at alle ordrer er behørigt beskrevet, estimeret, vurderet, prioriteret og planlagt.

PenSam driver pensionsselskab, bank og forsikring for blandt andet sygehjælpere, plejere og tekniske faggrupper.