Sådan arbejder vi

Software-Pro's forandringskube

Uanset om vi rådgiver, bemander eller uddanner, er det vigtigt for os, at der efterlades varige forbedringer hos kunden. Derfor tænker vi forandringsledelse ind i det vi gør. I vores stræben efter at forstå forandringens svære kunst, har vi udviklet forandringskuben.

 

Den første dimension er metoder (herunder værktøjer), mennesker og processer.

 

Den anden er det organisatoriske niveau. Software-Pro har dokumenteret erfaring i implementering af forandring på alle niveauer:

- Strategisk (rådgivning baseret på ROI, kundetilfredshed, medarbejder-tilfredshed osv.)

- Taktisk (planer, processer og metoder. Scrum, TMM, CMMi, Release management osv.)

- Operationelt (rådgivning i skrivning af krav, testdesign og -udførelse, konfigurationsstyring, software branches, agil udvikling osv.)

 

Den tredje dimension er modenhedsniveauet. Det er afgørende, at forandringen tilpasses det aktuelle modenhedsniveau for metoder, mennesker og processer.

Software-Pro har udviklet en metode, som vi benytter i forbindelse med forandringsprojekter. Metoden består af 5 faser:

 1. Planlægningsfase
 2. Analysefase
 3. Beslutningsfase
 4. Implementeringsfase
 5. Opfølgningsfase

Det er en metode, vi har gode erfaringer med, uanset om opgaven er stor eller lille. Vi har brugt den på opgaver, hvor analysefasen har taget alt mellem 4 og 100 timer.

Kontakt os og hør nærmere.

 

software-pro_icon90

Software-Pro's logo-icon udtrykker den røde tråd i den måde vi arbejder på:  

 

Uanset om vi afholder et kursus i testmetoder, rådgiver om nye releaseprocesser eller leder et testprojekt, prøver vi at tænke forandringsledelse ind i ydelsen. Forandringsledelse som betyder, at ydelsen ikke blot giver værdi for kunden på kort sigt, men som betyder at de mennesker, som vi er i kontakt med, permanent begynder at arbejde på en endnu bedre måde.

 

Når man skal skabe varige forandringer, er der tre områder man skal arbejde med:

 • Metoder (herunder værktøjer)
 • Mennesker
 • Processer

 

Software-Pro's logoicon afspejler disse tre områder. Udgangspunktet er en stang med tre sider: En mørkeblå side for Metoder, en rød side for Mennesker og en lyseblå side for Processer. Når stagen vrides totrediedele omgang og samles til en ring, opstår Möbius fænomenet. Det der før var tre sider, er blevet til én side. (Forestil dig at du sætter fingeren på en flade og følger fladen rundt. Du vil opleve at figuren kun har én flade)

 

 icon-udvikling

 

 

Sagt med andre ord, så får Software-Pro:

 • Metoder
 • Mennesker
 • Processer

til at gå op i en højere enhed, så der skabes varige forandringer.

 

Se vores profilbrochure.