Software-Pro har udviklet en metode, som vi benytter i forbindelse med forandringsprojekter. Metoden består af 5 faser:

  1. Planlægningsfase
  2. Analysefase
  3. Beslutningsfase
  4. Implementeringsfase
  5. Opfølgningsfase

Det er en metode, vi har gode erfaringer med, uanset om opgaven er stor eller lille. Vi har brugt den på opgaver, hvor analysefasen har taget alt mellem 4 og 100 timer.

Kontakt os og hør nærmere.