For Tunstall Healthcare leder Software-Pro nu en stor international test af et sundhedssystem. Der er 180 patienter og en række testere med i end-to-end-testen.

 

De regelmæssige målinger af kronisk syge (KOL, hjertefejl, diabetes m.fl.) kan patienten selv foretage hjemme. Resultaterne sendes automatisk til sundhedspersonalet, så de straks kan gribe ind. Det er grundidéen i Tunstalls overvågningssystem.

 

En monitor gør opmærksom på, at nu er det tid. Monitoren guider patienten igennem med tekst og lyd og individuelt tilpassede spørgsmål. Patienten måler selv temperatur, blodtryk m.m. Måleinstrumenterne sender resultaterne videre til monitoren, der videresender til en central database, icp triagemanager. Triagemanager checker for enhver afvigelse fra patientens parametre. Advarsler har farvekoder, så sundshedspersonallet har et hurtigt overblik - og kan gribe ind, når der er akut behov. Måske er der blot brug for justering af behandlingen. For Tunstall Healthcare er det en central pointe, at det vidensbaserede beslutningsgrundlag kan forebygge overflødige hospitalsbesøg. Samtidig får de syge større indblik i deres sygdom, bliver mindre ængstelige og fremmer egenomsorg.

 

Systemet gennemgår nu en stor test, hvor der indgår 180 patienter. Dvs. testen sker under virkelige og realistiske forhold. Spiller hardware, software og mennesker rigtigt sammen? Software-Pro står for at planlægge end-to-end-testen, udarbejde testcases og testscenarier samt lede gennemførelsen med testere fra andre lande (Spanien, Frankrig, Schweiz, Tyskland og Portugal).

Testen forventes afsluttet sidst på efteråret 2013.

 

Læs mere om hvordan Tunstalls system fungerer.

 

tunstall healthcare mymedic icp triagemanager

 

Tunstall er en af verdens førende virksomheder indenfor udvikling og markedsføring af tryghedsløsninger for ældre og bevægelseshæmmede. Tunstall Healthcare A/S indgår i den engelske Tunstall Group, som blev grundlagt i England i 1957, og som i dag er repræsenteret i mere end 30 lande over hele verden.

Med over 1.100 ansatte og 2.500.000 brugere over hele verden er det verdens førende leverandør af tryghedsalarmer.