Software-Pro's forandringskube

Uanset om vi rådgiver, bemander eller uddanner, er det vigtigt for os, at der efterlades varige forbedringer hos kunden. Derfor tænker vi forandringsledelse ind i det vi gør. I vores stræben efter at forstå forandringens svære kunst, har vi udviklet forandringskuben.

 

Den første dimension er metoder (herunder værktøjer), mennesker og processer.

 

Den anden er det organisatoriske niveau. Software-Pro har dokumenteret erfaring i implementering af forandring på alle niveauer:

- Strategisk (rådgivning baseret på ROI, kundetilfredshed, medarbejder-tilfredshed osv.)

- Taktisk (planer, processer og metoder. Scrum, TMM, CMMi, Release management osv.)

- Operationelt (rådgivning i skrivning af krav, testdesign og -udførelse, konfigurationsstyring, software branches, agil udvikling osv.)

 

Den tredje dimension er modenhedsniveauet. Det er afgørende, at forandringen tilpasses det aktuelle modenhedsniveau for metoder, mennesker og processer.